Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2010 к.х.н. ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ВАНАДИЯ И МАРГАНЦА ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ И ЛИТИЙ-ВОЗДУШНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА

Результаты деятельности

Соавторы: Яшина Л.В., Гудилин Е.А., Третьяков Ю.Д., Семененко Д.А., Иноземцева А.И., Ушакова Е.Е., Захарченко Т.К., Рулев А.А., Сергеев А.В., Катаев Э.Ю., Померанцева Е.А., Путляев В.И., Чертович А.В., Кулова Т.Л., Авдеев М.В., Визгалов В.А., Кривченко В.А., Федотов Г.Н., Козьменкова А.Я., Shao-Horn Y., Капитанова О.О., Карпушкин Е.А., Петренко В., Скундин А.М., Чурагулов Б.Р., Pomerantseva E.A., Usachov D., Гаршев А.В., Гаськов А.М., Елисеев А.А. Лобанов М.В. Миронович К.В. Напольский К.С. Фролов А.С. Alexander M S. Amati M. Denis V. Greenblatt M. Ivankov O.I. Kocherginskaya P.B. Kosiachkin Y.N. Kwabi D.G. Meyer D.C. Motyakin M.V. Noudem J.G. Panin G.N. Pomerantseva E.A. Vyalikh A. Балахонов С.В. Волыхов А.А. Григорьева А.В. Исаев В.В. Кожунова Е.Ю. Кочергинская П.Б. Лапин И.В. Лукашин А.В. Напольский Ф.С. Неудачина В.С. Олейников Н.Н. Пресняков И.А. Румянцева М.Н. Суетин Н.В. Трусов Л.А. Хохлов А.Р. Alexei B. Anastasia V. Axel K. Bobrikov I.A. Cavalli F.M. Knop-Gericke A. Leonova L.S. Luca G. Merkel D.G. Oleinikov N.N. Reveguk A.A. Senkovskiy B. Stevenson K.J. Thomson C.;. Tina N. Vyalikh D.V. Авдеев М.В. Баранчиков А.Е. Бойцова О.В. Брылев О.А. Булавин Л.А. Бухтоярова Е.А. Ванецев А.С. Васильев А.В. Васильев Р.Б. Вербицкий Н.И. Вересов А.Г. Воронин К.А. Воронин П.В. Вышиванная О.В. Вячеславов А.С. Гапон И. Гвоздик Н.А. Гольдт А.Е. Гудошников С.А. Дагесян С.А. Дедюлин С.Н. Добровольский Ю.А. Доронин С.В. Дунаев А.В. Евлашин С.А. Еремина Е.А. Зайцев Д.Д. Казин П.Е. Климонский С.О. Кнотько А.В. Колесник И.В. Корсаков И.Е. Кушнир С.Е. Луковкина А.Р. Макаревич А.М. Мутлин Ю.Г. Назаров М.А. Никифоров В.Н. Никулина М.В. Омельянюк Г.Г. Рахимов А.Т. Рудометкина Т.Ф. Саполетова Н.А. Сафронова Т.В. Синицкий А.С. Сиротина А.П. Сиротинкин В.П. Ситнов Ю.С. Скоромникова О.А. Средин В.Г. Усов Н.А. Хестер Д. Шапорев А.С. Alxei B. Bashkirov A.D. Batcho T.P. Belogorokhov A.I. Beranová K. Bryantsev V.S. Budkov Y.A. Cervellino A. Clemens L. Detre T. Dieste V.P. Erica B. Escudero C. Falk M. Fedorov A.V. Gigli L. Gregoratti L. Groß A. Hoak D. Il'kaev R.I. Juan V. Juan V. Kekelidze V.D. Kutyakov S.V. Lobanov N. Makarova M.V. Marc S. Matveev V.A. Max W. Michael H. Minenkov Y. Minenkov Y. Mohamed A. Mykhaylo M. Neklyudova P. Nestler T. Pavel D. Peryshkov D.V. Plaisier J.R. Plekhanov A. Pomerantseva E.A. Rybin M.G. Seipel K.P. Sezen H. Sidorchuk S.I. Sinitskii A.S. Sivov R. Velasco Vélez J.J. Velasco-Velez J. Vogel M. Wolfram M. Yang S. Yashuk T.S. Yerdauletov M.S. Zschornak M. Zybkovets A.L. Абрамчук Н.С. Авдошенко С.М. Алешин Г.Ю. Антипов Е.В. Балагуров А.М. Баранов А.Н. Безуглов И.А. Белогорохов А.И. Боднарчук В.И. Большаков И.А. Боос Э.Э. Будков Ю.А. Валеев Р.Г. Васильев С.Ю. Галлямов М.О. Голубев М.В. Гулин А.А. Гусак Д.И. Дмитриев П.Н. Дорофеев С.Г. Евдокимов П.В. Егоров А.В. Еремина О.Е. Жванская Е.С. Зефиров В.В. Знаменков К.О. Зюбина Т.С. Иванов В.К. Канг Т.В. Карпов А.В. Кауль А.Р. Киселева О.И. Климашина Е.С. Козлова М.Г. Кокшаров Ю.А. Кондратенко М.С. Кондратьева Е.О. Кривецкий В.В. Криставчук А.В. Кузовчиков С.М. Кузьмина Н.П. Лебедев В.А. Литвиненко О.Н. Лобанов Н.Н. Луконина Н.С. Манкелевич Ю.А. Матвеев В.А. Мележенко Д.Е. Мозжухин А.О. Мурашов В.А. Мясоедов Б.Ф. Ни В. Никифоров А.А. Николенко А.Д. Образцова Е.Д. Онищенко Д.В. Отлётов А.А. Пахомов А.А. Пахотина М.С. Пилевский А.А. Пичугин Н.А. Полежаева О.С. Притужалов В.А. Рокосовина В.В. Росляков И.В. Рыженкова С.Ю. Сергеев А.М. Соколов П.С. Степанов А.С. Сюй С. Тарасов А.В. Тарасова Н.П. Томчук О.В. Трубников Г.В. Фёдорова А.А. Хасанова Н.Р. Цуканова Д.Ю. Чаркин Д.О. Чернышова М.В. Шаталова Т.Б. Ящук Т.Б. корнеев с.в.