Область научных интересов

Образование

  • 2009 д.ф.-м.н. СКАНИРУЮЩАЯ СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ ПОЛИМЕРНЫХ СТРУКТУР НА ПОДЛОЖКЕ
  • 2005 стажировка Weiterbildungszentrum Brennstoffzelle Ulm. e.V. (Германия)
  • 1996–1999 Аспирантура МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет (физика конденсированного состояния вещества)
  • 1990–1996 Специалитет МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет (физика)

Результаты деятельности

Соавторы: Хохлов А.Р., Эльманович И.В., Яминский И.В., Кондратенко М.С., Зефиров В.В., Пигалёва М.А., Музафаров А.М., Никитин Л.Н., Сергеев В.Г., Сизов В.Е., Абрамчук С.С., Николаев А.Ю., Харитонова Е.П., Саид-Галиев Э.Е., Schaumburg K., Zhavnerko G.K., Стаханов А.И., Меллер М., Agabekov V., Vinokur R.A., Калинина А.А., Said-Galiyev E.E., Григорьев Т.Е., Казарян П.С., Капитанова О.О., Левин Э.Е., Matyjaszewski K., Sheiko S.S., Tartsch B., Бакулева Н.П. Карпушкин Е.А. Новиков И.В. Пышкина О.А. Kolomytkin D.O. Tatarinova E.A. Благодатских И.В. Бузин М.И. Бузник В.М. Булат М.В. Винокур Р.А. Гамзазаде А.И. Киселева О.И. Наумкин А.В. Потемкин И.И. Темников М.Н. Чащин И.С. Borner H.G. Myakushev V.D. Shumilkina N.A. Васильев В.Г. Кирьянова А.В. Корлюков А.А. Мешков И.Б. Пряхина Т.А. Stevenson K.J. Zhiltsov A.S. Василенко Н.Г. Гулин А.А. Дрыгин Ю.Ф. Кононова Е.Г. Локшин Б.В. Павлов А.А. Пестрикова А.А. Серенко О.А. Стамер К.С. Сюй С. Филиппова О.Е. Gromovykh T.I. Krzysztof M. Lobanova T.N. Rogach A.L. Zhavnerko K.A. Zheltukhina G.A. Анисимов А.А. Бадун Г.А. Василевская В.В. Волкова Ю.А. Выгодский Я.С. Гвоздик Н.А. Головешкин А.С. Гумеров Р.А. Дворяк С.В. Костава В.Т. Котов В.М. Лаптинская Т.В. Любимцев Н.А. Молодцова Ю.А. Молчанов В.С. Никифоров А.А. Пономарев И.И. Симонов А.С. Тютюнов А.А. Харочкина Е.С. Щеголихина О.И. Ahmed M. Belavtseva E.M. Dranitsyna S.M. Kenigsberg T.P. Kostanyan I.A. Krystyna A. Lutsenko S.V. Mela P. Molodtsova Y.A. Mourran A. Nebolsin V.E. Pochtennyi A.E. Shchemelinina M.V. Stukalov O.M. Supichenko G.N. Svetlichnyi V.M. Yangyang L. Анисенко С.А. Аржаков М.С. Аржакова О.В. Архарова Н.А. Бадамшина Э.Р. Брюзгин Е.В. Быстрова А.В. Ваганов Г.В. Вдовиченко А.Ю. Вышиванная О.В. Грицевич Д.К. Диденко А.Л. Дроздов Ф.В. Дубровин Е.В. Ельяшевич Г.К. Жемчугов П.В. Залепугин Д.Ю. Карпов С.В. Кожунова Е.Ю. Комаров П.В. Кононевич Ю.Н. Костанян И.А. Кравченко Е.И. Куварина А.Е. Курочкин С.А. Ларин С.В. Миленин С.А. Мисевич А.В. Насимова И.Р. Образцов А.Н. Панарин Е.Ф. Панова И.Г. Пастухов А.В. Разоренов Д.Ю. Савилов С.В. Садыкова В.С. Седуш Н.Г. Стародубцев С.Г. Стаханова С.В. Талалаева Е.В. Урсов Э.Д. Успенский С.А. Федосов Д.А. ХХХХХХХХХХХХХХХХ Х.Х. Холодков Д.Н. Хохлов А.А. Чернышева М.Г. Чжу С. Шаумбург K. Шибаев А.В. Штыкова Э.В. Юдин В.E. Якиманский А.В. Ярославов А.А. Ярчук А.Р. чвалун с.н. Adelmann R. Albrecht K. Andreeva A.S. Ayse D. Barskii A.V. Bernd T. Bischoff G. Bordunova O.A. Buzin M.I. Bychikhin S.A. Chernyshova I.V. Dembo K.A. Dikusar E.A. Dolbnya I.P. Doris P. Dubrovina L.V. Elkady A.S. Feldman N.B. Filonov A.S. Fronchek E.V. Gurin V.S. H J.W. Jespersen H.T. Jiao X. Kabanov V.A. Keul H. Kondratenko J.E. Kosmotynskaya Y.V. Kuchuk T.A. Lambreva D. Lavrentyeva E. Lebedeva O.V. Lyutova I.G. Magdanurov G.I. Magonov S. Maksimov S.V. Marjan B. Marti O. Mikhailenko S.V. Mishin V.S. Moiseichuk K.L. Moskovetsov A. Myshkovski A.M. Nasikan N.S. Ostrovskii B.I. Panin G.N. Petrii O.A. Pich A. Potemkin V. Pototskaya I.V. Qin S. Raluca G. Sebyakin Y. Sheremetyeva N.A. Sitnikova N.L. Solonovich V.K. Staroverov V.N. Stepanov A.V. Tilkunova N.A. Tsvetnikov A.K. Uwe B. Volkov V.S. Voronina N.V. Wang X. Yashin Y.S. Yoshikawa K. Zalepugin D.Y. Zinchenko A.A. Арзуманян А.В. Барабанова А.И. Белецкая И.П. Болдырев К.Л. Большакова А.В. Бондаренко Г.Н. Брейгина М.А. Букалов С.С. Буяновская А.Г. Быстрова А.В. Бычихин С.А. Валеев Р.Г. Васильев Г.О. Васильев С.Г. Волков И.О. Гаврюшина Е.С. Гаврюшина И.А. Глотов И.Д. Грузд А.С. Гусак Д.И. Дембо К.А. Демченко Н.В. Драницына C.М. Драницына С.М. Евдокимов П.В. Елисеев А.А. Емельяненко А.В. Еремина О.Е. Желтухина Г.А. Зацепин Т.С. Зачернюк А.Б. Зезин А.Б. Зимовец С.Н. Иваненко И.П. Иванов В.А. Иванов Д.А. Иванова Н.К. Ильин М.М. Иткис Д.М. Карпова О.В. Кирикова М.Н. Клименко М.М. Коложвари Б.А. Кононов А.И. Космотынская Ю.В. Крамаренко Е.Ю. Кривченко В.А. Кубракова И.В. Курыкин М.А. Линькова Н. Локшин Б.Я. Лопатина Л.И. Лютова И.Г. Магдануров Г.И. Мазур Д.М. Малинкина Е.К. Мешков Г.Б. Мигулин Д.А. Мойсейчук К.Л. Надеждина Е.С. Напольский Ф.С. Нестерова Е.А. Никонорова Н.И. Новиков В.К. Озерова К.Е. Папков В.С. Перегудов А.С. Петрова О. Пигалёва М.А. Польщикова (Черкун) Н.В. Поляков С.Н. Попов Д.А. Портнов И.В. Потемкин В.В. Романов А.Н. Руденко О.В. Рудов А.А. Сергеев А.М. Скупов К.М. Степанов А.В. Таланова В.Н. Тарасенко А.Б. Терещенкова И.А. Тилькунова Н.А. Тихонов П.А. Трофимчук Е.С. Тютюнник О.А. Франк И. Фрончек Э.В. Хакина Е.А. Хохлов Д.Р. Царькова Л.А. Чекуров К.Е. Черкаев Г.В. Чертович А.В. Чистовалов С.М. Шереметьева Н.А. Шрагин Д.И. Шуленина А.В. Щемелинина М.В.