Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2009 д.х.н. Роль коллоидных частиц в миграции актинидов с подземными водами

Результаты деятельности

Соавторы: Петров В.Г., Тетерин Ю.А., Романчук А.Ю., Маслаков К.И., ВЛАСОВА И.Э., Алиев Р.А., Иванов К.Е., Матвеев П.И., Егорова Б.В., Мясоедов Б.Ф., Кузьменкова Н.В., Васильев А.Н., Захарова Е.В., Ширяев А.А., Ермолаев С.В., Сапожников Ю.А., Тригуб А.Л., Митрофанов А.А., Федорова О.А., Путков А.Е., Ryzhkov M.V., Teterin A., Банару Д.А., Зубенко А.Д., Тетерин А.Ю., Teterin A.Y., Жуйков Б.Л., Пресняков И.А., Стефановский С.В., Борисова Н.Е., Алешин Г.Ю., Стефановская О.И., Приселкова А.Б., Рожкова А.К., Соболев А.В., Устынюк Ю.А., Ширшин Е.А., Квашнина К.О., Новиков А.П., Орлова М.А., Плахова Т.В., Семенкова А.С., Lapshina E.V., Остапенко В.С., Соболева Я.С., Япаскурт В.О., Farnan I., Shcherbina N.S., Егоров А.В., Кузенкова А.С., Северин А.В., Трофимова Т.П., Чаркин Д.О., Аверин А.А., Федоров Ю.В., Волкова А.Г., Матазова Е.В., Орлов А.П., Перминова И.В., Полуэктов В.В., Сийдра О.И., Андреади Н.Г., Глориозов И.П., Неволин Ю.М., Фадеев В.В., Ryzhkov M.V., Будылин Г.С., Веселова И.А., Гербер Е.А., Закирова Г.Г., Конопкина Е.А., Крупская В.В., Федотова А.О., ХАЧАТРЯН Д.С., Харитонов И.Д., Batuk O.N., Mohapatra P.K., Nazarchuk E.V., Белышев С.С., Грачева Н.Н., Данилов С.С., Лемпорт П.С., Ненайденко В.Г., Осипов В.Н., Остапенко ­.С., Пашанова А.В., Титченко Н.А., Amidani L., Bauters S., Butorin S.M., Kokhanyuk V.M., Melgunov M.S., Popel A.J., Weiss S.R., Батук О.Н., Егорова Т.Б., Еремина О.Е., Жуйков Б.Л., Замуруева Л.С., Иванов В.К., Казаков А.Г., Лапшина Е.В., Магомедбеков Э.П., Македонская М.И., Меркушкин А.О., Новигатский А.Н., Поздеев А.С., Полякова Т.Р., Ржевская А.В., Родионова А.А., Серегина И.Ф., Сумянова Ц.Б., Шеховцова Т.Н., Юдинцев С.В., Verma P.K., Альтмайер М., Аляпышев М.Ю., Бадун Г.А., Баранчиков А.Е., Бобров В.А., Бучатская Ю.П., Варлаков А.П., Гаршев А.В., Герман К.Э., Евсюнина М.В., Зубавичус Я.В., Карноухова В.А., Кирсанова А.А., Кулакова И.И., Лисицын А.П., Ощепков М.С., Рознятовский В.А., Светогоров Р.Д., Смирнов Е.А., Смирнова А.А., Тананаев И.Г., Ханкин В.В., Чернышева М.Г., Christian M., Hammer J., Khasanova A.B., Matushko V.L., Mokrov Y.G., Nidhu B., Sabodina M., Scott T.B., Shi K.L., Tananaev I.G., Teterin A.Y., Tokar E.A., Varlakova G.A., Абрамов А.А., Авдеев Д.В., Андреев В.Н., Бабаин В.А., Белова Е.В., Веретенникова Г.В., Винокуров С.Е., Гопин А.В., Гусев И.В., Гуторова С.В., Данилов Ф.И., Дороватовский П.В., Жеребцов А.А., Иванов И.А., Ишханов Б.С., Королев В.В., Кривенко А.Г., Михеев И.В., Нелюбина Ю.В., Николаев А.Л., Новичков Д.А., Петров В.А., Петров В.А., Петров В.С., Скундин А.М., Харчева А.В., Шевченко В.П., Anokhin A.Y., Babain V.A., Bhattacharyya A., Boris B., Boulanger N., Bryukhanova K.I., Burakov B.E., Clark S.B., Conradson S.D., Egorin A., Fellhauer D., Franan I., Gaona X., Goryachenkova T.A., Hatfield K., Hou X., Jörg H., Kashtanov A., Kuzovkina E.V., Ostapenko V., Pryakhin E.A., Remi M., Rothe J., Ryzhkov M.V., Simakin S.G., Springell R., Suglobov D.N., Talyzin A.V., Tour J.M., Vladislav P., Vukcevic L., Zubavichus Y.V., Алдошин А.С., Арефьева Е.В., Афанасов М.И., Афиногенов А.М., Бердоносов С.С., Вацадзе С.З., Власова И.Э., Воротынцев М.А., Дедушенко С.К., Жохов С.С., Жохова Н.И., Закусин С.В., Иванов-Пряничников И.А., КУЛИКОВ Л.А., Калле П., Капустин В.В., Колотаев А.В., Коханюк В.М., Крот А.Д., Кузнецов А.А., Кулюхин С.А., Лапшина Е.Д., Панкратов Д.А., Перфильев Ю.Д., Пономаренко С.А., Посыпанова Г.А., Пряхин Е.А., Сеник Н.Н., Синенко И.Л., Спиридонов В.В., Тарасевич Б.Н., Ткачев В.В., Ткаченко Л.И., Устынюк Н.А., Хабирова С.Ю., Хульт Е.К., Царев Д.А., Черных Е.В., Щукина А.А., лихошерстова д.в., Aliev R.A., Ansari S.A., Artem K., Barsukova K.V., Batuk D., Boris O., Borisov A.S., Broadway J.A., Denecke M.A., Efimov I.P., Ekaterina D., Haire M.J., Haire R.G., Karpiouk L.A., Kazakovskaya T.V., Kazinskaya I.E., Lavrinovich E.A., Luk’yanova E.A., Minasian S.G., Nifant'ev E.E., Ogorodnikov B.I., Pidchenko I., Posypanova G.A., Rossberg A., Sapozhnikov D., Scheinost A.C., Schild D., Shapovalov V.I., Shi W., Shuh D.K., Shumilin E., Simakin I.S., Tkachenko V., Ustynyuk N.A., Utkin I.O., Valery P., Vaughan G., Voronaev I.G., Zakharov N.V., Авакян Н.А., Александрова О.Н., Ананьев И.В., Антипов Е.В., Антипов Е.М., Архипов Д.Е., Балакшин Ю.В., Бахия Т., Бессонов А.А., Бодров А.Ю., Вукчевич Л., Гавричев К.С., Горбачев А.В., Гордеев А.В., Грачев В.А., Гудованный А.О., Давыдов А.В., Давыдов А.Д., Долженко В.Д., Еремин Н.Н., Ермолаев В.М., Ермолаев С.А., Желтоножская М.В., Желтоножский В.А., Золотова А.С., Зубков А.А., Иванов К.И., Изосимова Ю.Г., Иофа Б.З., Исаковская К.Л., Ихалайнен Ю.А., Казаков С.М., Калмыкова Т.П., Кангина О.А., Киселев Ю.М., Коваленко А., Козлов Д.А., Козлов П.В., Козлова Т.О., Кононина А.В., Конюхова А.Д., Корчагина С.А., Костылев А.И., Кучинская Т.С., Лавров Г.В., Лапшина Е.Н., Ларина А.И., Лебедев В.А., Лехов В.А., Лысенко К.А., Мазина С.Е., Мокров Ю.А., Нифантьев И.Э., Петросян В.С., Плямина О.В., Подловченко Б.И., Подхалюзина Н.Я., Поздеев В.В., Пряхин Е.А., Ремизов М.Б., Саранцев А.В., Свительман В.С., Сергеева Е.А., Сидоров А.В., Скрылева П.И., Слесарев А.С., Толпешта И.И., Фаддеева А.С., Фролкова Д.В., Хаммер Й.Р., Хворостинин Е.Ю., Хрусталев В.Н., Шевченко В.П., Шемухин А.А., Широкова В.Ю., Яковлев Р.Ю., Якуньков А.Г., Ярославов А.А., Яценко А.В., Aguíiga-García S.a., Alena L., Alexander S S., Anna E., Anna S., Artem’eva K.A., Banerjee D., Blinov P., Bolsunovsky A.A., Bondareva L.A., Bouby M., Boukhalfa, Buleev M.I., Caciuffo R., Camacho-Ibar V.F., Carriquiry J.D., Carroll J., Chambless D.A., Choppin G.R., Claret F.c., Clark D.J., Czerwinski K.R., Cтефановский С.В., Dahle S., Dardenne K., Darvin M., Day J., Demin S.A., Detollenaere D., Dieter S., Dikov Y.P., Ding P., Duman T., Dunaev G., Duro L., Efimov I.P., Enachescu M., Ewing R.C., Felmy A.R., Froehlich R., Fujiwara A., Fujiwara K., Gabriel C., García D., Gaziev Y., Geckeis H., Germanov A.V., Gleb B., Godinez-Orta L., Grivot A., Grygiel C., Grégory L., Guda A.A., Gui L.X., Guoxin T., Haire R., Hennig H., Hideaki S., Holguin Quiñones O.d., Horreard F., Hou X.L., Huang P., Huang P., Huang P., Hunault Myrtille O.J., Hunault Myrtille O.J., Hübner R., Ivan E., Ivanov G., Ivoilov V.S., Jorg R., Kargin D.B., Karin P., Kersting A.B., Khrestenko R.V., Kirichenko Z., Kittrell C., Konevega A., Konevnik Yu V.a., Konstantinova L., Konyukhova A.D., Kormazeva E.S., Kosynkin D.V., Krasikova R.N., Kriventsov V.V., Kulyako Y.M., Kushnir N.V., Lampronti G.I., Lee D., Lee W.E., Lezama-Pacheco, Li J., Lisitsyn A.I., LiuQiXin, Lupatov A.Y., Lützenkirchen J., Mahanty B., Makarovsky R.A., Manuilov A.Y., Marsac R., Matthieu S., Mazgunova V.A., Melent’ev A.B., Menyailo A.A., Mogilnaya O.A., Mohapatra P.K., Monnet I., Nadezhda S., Nava-Sánchez E., Nazina T.N., Nikitin A., Nikonov B.S., Nordenström A., Petrenk G., Petrovskii P.V., Pillai Z.S., Plishkin A.N., Poltaraus A.B., Polukhina A., Prasanta K.M., Prodana M., Proshin A.N., Rabung T., Reilly J.J., Remez V.P., Retegan M., Roback, Rodriguez Castaneda A.a., Roose D., Rozov N., Safarov R., Sahle C.J., Sapozhnikova L.D., Savinov V., Schacherl B., Scheinost A.C., Schäfer T.b., Selvan D., Senin R.A., Shams Aldin A.S., Shi F., Shi K., Shi W., Shuao W., Shumilov A.G., Sibirtsev A.M., Sun J., Szabo D.V., Tananaev I.G., Terban M.W., Tohru K., Tolek T., Totskiy Y., Travkina A.V., Tsaregorodtseva A.A., Tsuyoshi Y., Tyliszczak T., Utsunomiya S., Valetova N., Van Humbeck J.F., Veligzhanin A.A., Verma P.K., Vitova T., Vladimirov M., Walter O., Wang S., Webb S.M., Wilkinson M., Xing S., Xiong S., Yakubova K.V., Yakunin S.N., Yidan X., Yurii K., Yuxin T., Yves J., Zadoya A.I., Zavarin M., Zhu S.D., Zhu S., Zhuk A.Z., and Jeffrey R.L., shlyk d.a., Ёров Х.Э., Абакумов А.М., Абрамова Е.С., Авдеев Д.Д., Айбулатов Д.Н., Акинфиев В.С., Алексанин А.И., Анисимов А.В., Анохин Е.О., Арефьева Е.С., Арменко-Мельянцова Е.К., Артамонова Ю.Д., Архипов А.Ю., Архипов А.Я., Архипова Е.А., Асланов Л.А., Базаркина Е.Ф., Байгильдиев Т.М., Байжуманов А.А., Бакаев С.Е., Батук М.М., Беззубов С.И., Беланова Е.А., Белова Е.В., Белова Е.В., Белоглазкина Е.К., Белоусов П.Е., Белых Ю.Н., Беляев С.С., Беляков А.В., Берил С.И., Беспалов Д.А., Бирюков Д.В., Болдеско А.С., Большов М.А., Власов И.И., Волков А.В., Волков М.А., Волкова А.В., Герасимюк М.В., Германов А.В., Глашнев А.Н., Глушко А.Н., Горностаева Г.Е., Горюнов Е.И., Грабенко Е.А., Графов Б.М., Графов О.Ю., Григорьев М.С., Григорян К.Г., Гудилин Е.А., Данилкина И.И., Данилов С.С., Демаков А.Г., Демина В.О., Демчук А.Л., Джилавян Л.З., Долгов А.Д., Долгополова Е.А., Долинина О.Н., Домников К.С., Доржиева О.В., Доржиева О.В., Дубовая О.В., Душик В.В., Евлашин С.А., Егорин А.М., Егорова А.И., Екатова Т.Ю., Елисеев А.А., Ердавлетова Ф.К., Еремина Т.А., Ершова Е.Г., Железнова А.О., Жиров И.А., Жуликов В.В., Журавлева М.В., Загидуллин К.А., Засимов П.В., Захарова Г.М., Зеленина Д.А., Золотов Д.А., Зубавичус Я.В., Зык Н.В., Иванов А.В., Иванов И.А., Иванов К.Е., Иванова Н.A., Иванова О.С., Иванова О.С., Иконникова И.С., Казберов Р.Я., Карпов К.В., Карпюк Е.А., Карпюк Л.А., Касимов Н.С., Кашкаров Л.Л., Кенф Е.В., Кенф Е.В., Кирсанов Д.О., Кирюхин О.В., Киташов А.В., Китурко И.Ф., Коваленко А.Н., Кодина Г.Е., Король А.В., Котлобовский И.Б., Крутько Д.П., Кузнецов А.Н., Кузнецов В.В., Кузнецов Д.А., Лапшина Е.В., Ларенков А.А., Легкодимова Н.С., Ликарь Ю.Н., Мажуга А.Г., Мазгунова В.А., Мазей Н.Г., Мазей Ю.А., Макарова А.Д., Макаровский Р.А., Мальковский В.И., Марголис А.А., Марочкин И.И., Марченко Е.И., Маряхин М.А., Матвеенко А.В., Матушко В.Л., Мачулкин А.Э., Медведько А.В., Меледина М.А., Мелихов И.В., Мельник О.Э., Мерзадинова Г.Т., Миних О., Миняйлов В.В., Мироненко М.В., Моисеева А.А., Моргалюк В.П., Мурзина Т.В., Мясоедов Н.Ф., Назина Т.Н., Наумов С.Ю., Никулин С.В., Новиков А.П., Нуржанова С.Б., Ожован М.И., Ораздурдыева Б.М., Орлов А.П., Осипов В.Н., Осипов Д.И., Осипов Д.Ю., Павлова Е.А., Парамонов М.С., Пацаева С.В., Перегудов А.С., Петров В., Петров В.Г., Петров В.П., Петров С.А., Пименов В.Е., Пинчук И.В., Писляк В.Г., Плохих И.В., Подловченко Б.И., Подловченко Б.И., Покидько Б.В., Полтараус А.Б., Полякова Т., Попова Л.В., Потапова Е.Е., Похолок К.В., Пряхин С.Н., Рахимов Р.Д., Родин И.А., Роман Ш., Рослова М.В., Румынин В.Г., Рыжков М.В., Рыков А.Н., Савельева Е.А., Савилов С.В., Садовничий В.А., Сандалова (Котлярова) Е.В., Сафонов А.В., Сафонов В.А., Сенин Р.А., Силин Я.П., Симонов Е.Ф., Ситанская А.В., Скворцов М.В., Скитская Л.В., Смольяков А.Ф., Смуров А.В., Соболев А.С., Созарукова М.М., Соловьев В.П., Стенина Е.В., Стрелкова Т.В., Сурина Н.М., Тавторкин А.Н., Тананаев И.Г., Тележкина А.В., Тетерин Ю.А., Ткаченко, Ткаченко И.С., Ткаченко С.Н., Токарь Э.А., Травкина А.В., Трусов Л.А., Тюпина Е.А., Уродкова Е.К., Уткин С., Федорова O.A., Федянин И.В., Филатова Д.Г., Хоецян А.В., Холодов В.А., Хутвелкер Т., Цыганов А.Н., Цымбаренко Д.М., Чигарева И.А., Чуканов Н.В., Чулей А.Д., Шаранов П.Ю., Шариков М.И., Шаталова Т.Б., Шаульская М.Д., Шведовская А.А., Шепель Н.Э., Шишков И.Ф., Шушпанова Д.В., Якимов Б.П.