Область научных интересов

Не указана.

Образование

Результаты деятельности

Всего: 161 статья, 29 тезисов докладов, 5 НИР, 77 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 330, Scopus: 539

Просмотреть публикации »

Соавторы: Ширяев А.А., Цивадзе А.Ю., Горбунов А.М., Калинина М.А., Котенев В.А., Фридман А.Я., Звягина А.И., Морозова Е.М., ВЛАСОВА И.Э., Гринберг В.А., Емец В.В., Япаскурт В.О., Петухова Г.А., Burakov B.E., Бардышев И.И., Калмыков С.Н., Шабанов М.П., Майорова Н.А., Полякова И.Я., Хисина Н.Р., Высоцкий В.В., Гусарова Е.А., Новиков А.К., Соколова Н.П., Тамеев А.Р., Зиновьева Н.Г., Никольский М.С., Сенин В.Г., Хомич А.В., Khomich A.A., Александров А.Е., Ежов А.А., Кузьмина Н.П., Маслов Д.А., Уточникова В.В., Цодиков М.В., Киселев М.Р., Спицын Б.В., Чернядьев А.Ю., Filippov O.A., Voloshchuk A.M., Алехина М.Б., Баранчиков А.Е., Баулин В.Е., Григорьев М.С., Гришко А.Ю., Ефимов О.Н., Золотаревский В.И., Конькова Т.В., Кузнецов Н.Т., Мовчан Т.Г., Писаревская Е.Ю., Плотникова Е.В., Ральченко В.Г., Симоненко Е.П., Симоненко Н.П., Смольяков А.Ф., Титов А.А., Титова В.Н., Шапагин А.В., Шубина Е.С., Явич А.А., Mokrushin A.S., Poklonskaya O.N., Poklonski N.A., Арсланов В.В., Ермакова Е.В., Иванова Е.Н., Козлова М.В., Кузьмина Н.В., Левин И.С., Малов В.В., Нагорнов И.А., Неволин Ю.М., Панкрушина Е.А., Поляков С.Н., Ролдугин В.И., Симоненко Т.Л., Тригуб А.Л., Хмельницкий Р.А., Bardyshev I.I., Nikonov B.S., Ogorodnikov B.I., Pakhnevich A.V., Sokolova N.P., Zubavichus Y.V., Блаут-Блачев А.Н., Бурмистров А.А., Буряк А.К., Бухтенко О.В., Волкова А.Г., Гришанов Д.А., Захарова Е.В., Золотов Д.А., Зорин В.А., Кадыко М.И., Калякина А.С., Касаткина И.В., Кошелев Д.С., Крот А.Д., Петров В.Г., Прусаков И.Л., Соколов М.Р., Стефановская О.И., Стефановский С.В., Тюрин Д.Н., Шатохина В., Ягодин А.В., Andreeva I.A., Boris B., Dolgopolova E.A., Fisenko A.V., Ivan E., Kar'kin A.E., Kirk R., Kondrin M.V., Nikolaeva G.Y., Semjonova L.F., Абдурахимов А.У., Авдеев В.В., Алешин Г.Ю., Ананьев И.В., Андреева О.А., Артамонова С.Д., Асламазова Т.Р., Баранова К.Ф., Баулин Д.В., Бревнов П.Н., Васильев А.С., Верховский А.Б., Власов И.И., Волощук A.M., Вырко С.А., Горбань Ю.М., Горбунова Ю.Г., Горобцов Ф.Ю., Грибкова О.Л., Григорьев Ю.В., Екимов Е.А., Зайцев К.В., Зубенко А.Д., Зубехина Б.Ю., Иванов П.И., Кабанова В.А., Кепман А.В., Клюев А.Л., Ковалев А.И., Ковальчук Е.В., Когарко Л.Н., Колесниченко И.И., Кулькова Т.А., Ломовская Н.Ю., Ломовской В.А., Макарычев Ю.Б., Малахо А.П., Мартынов А.Г., Маслаков К.И., Маслов Д.А., Мельникова Е.К., Миронов А.В., Михайлова П.С., Модестов А.Д., Молчанов С.П., Морозов А.Н., Некрасов А.А., Новокшонова Л.А., Павлушин А.Д., Полякова Т.Р., Сагитова Е.А., Сенчихин И.Н., Сердан (младший) А.А., Соловова И.П., Сорокина Н.Е., Толбин А.Ю., Тумбинский К.А., Федорова О.А., Федосеев А.М., Хабирова С.Ю., Хомич А.А., Щукина А.А., Ярмолюк В.В., Топоров Ю.П., Andreadi K., Baimova A.V., Basirun W.J., Bityutskaya L.A., Boris O., Borisovsky S.E., Churakov A.V., Churakov A.V., Churakov A.V., Conradson S.D., Ekaterina D., Fedosseev А.M., Fedotov A.S., Gun J., Jianqing J., Khmelnitsky R.A., Khmel’nitskiy R.A., Kirakosyan G.A., Kovalenko E.S., Kuznetsova O.V., Lysakovskyi V.V., Macula A.J., Meshkov A.N., Nefedova I.V., P S., Pahinin P.P., Prokhorov K.A., Pré P., Schepers U., Senin R.A., Sidorov V.A., Tamahrajah J., Teplyakova S.N., Tsirlin A.A., Verchovsky A.B., WURTH R., Zhou X., Акинфиев Н.Н., Андреев В.Н., Анохин Е.О., Асадчиков В.Е., Асландуков А.Н., Базаркина Е.Ф., Батук О.Н., Бахия Т., Белова Е.В., Бирин К.П., Бокова-Сирош С.Н., Бокова-Сирош С.Н., Борисова А.Ю., Бормонтов Е.Н., Ботрякова И.Г., Бузмаков А.В., Буйкин А.И., Буховец В.Л., Бычков А.Ю., Ваxtqrj А.В., Варламова Е.А., Васильев А.Л., Васильев А.А., Вацадзе С.З., Ващенко А.А., Вирт Р., Власов И.И., Волощук А.М., Гербер Е.А., Головешкин А.С., Горшкова А.И., Деревяго А.Н., Дзидзигури Э.Л., Долгополова Е.А., Дорохов А.В., Дубинина Е.О., Дубинина Л.А., Дьячкова И.В., Еремин Н.Н., Ефимов М.Н., Жиличева О.М., Жиляева Н.А., Заморянская М.В., Зотов А.В., Зубавичус Я.В., Зубавичус Я.В., Иваненко С.А., Иванова А.Г., Иванова Е.Н., Имшенник В.К., Каблов Е.Н., Каминский Ф.В., Карпачёва Г.П., Квашнина К.О., Кирдянкин Д.И., Клюев В.А., Кожевникова В.Ю., Лебединский Ю.Е., Лепнев Л.С., Майорова Н.Г., Макаренков В.И., Максимов Ю.В., Медведько А.В., Мельник О.Э., Мешков И.Н., Миронова Е.Ю., Мокрушинa А.С., Морозова Е.М., Муратов Д.Г., Мурзин В.Ю., Николаев Л.Д., Николаев С.А., Нугманова А.Г., Орлова В.А., Петров Ю.В., Петрова Н.В., Петрова Н.С., Плахова Т.В., Поливановская Д.А., Попович А.Ф., Пыцкий И.С., Пью Т.З., Роман Ш., Романчук А.Ю., Росснер Ф., Рычагов А.Ю., Севастьянов В.Г., Сенин Р.А., Силантьева Е.С., Соболев Н.А., Соловова И.Е., Солодухин Н.Н., Тагиров Б.Р., Теплоногова М.А., Теплякова С.В., Теплякова С.Н., Тетерин Ю.А., Титова Е.М., Трусов Л.А., Тучин А.В., Усольцева А.В., Фридман 3. ., Цодиков М.В., Цымбаренко Д.М., Чикинёва Т.Ю., Шабатин А.В., Шафигулина А.Д., Шваров Ю.В., Школин А.В., Щербаков А.И., Эллерт О.Г., Юдовская М.А., Юхаева Г.Р., Ярославцев А.Б.