Область научных интересов

Образование

  • 2016 стажировка (Россия)
  • 2012 стажировка (Россия)
  • 2009 стажировка Кафедра русского языка филологического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова, научный руководитель доц. Степанова Е.Б. (Россия)
  • 1985 к.фил.н.

Результаты деятельности

Соавторы: Кузьминова Е.А., Величко А.В., Бабалова Л.Л., Лариохина Н.М., Калинина Л.Т., Красильникова Л.В., Кулькова Р.А., Фурсенко Д.А., Булгакова Л.Н., Горбачик А.Л., Одинцова И.В., Чаплыгина Т.Е., Акбаба Т., Баландина Н.В., Брейтер М.А., Евтихиева А.С., Лобанова Н.А., Панкина Т.И., Полищук Е.В., Балдина Е.В., Бархударова Е.Л., Илюшин Е.А., Киржанова С.В., Матюшенко А.Г., Панков Ф.И., Ружицкий И.В., Сергеева О.М., Туманова Ю.А., Чагина О.В., Юдина Л.П., Smirnov A.U., Александрова О.В., Амиантова Э.И., Ананьева Н.Е., Аникин В.П., Артемова О.А., Байнова О.А., Бибиков М.В., Битехтина Г.А., Братчикова Н.С., Венедиктова Т.Д., Гвишиани Н.Б., Голубков М.М., Гудков В.П., Дастамуз С., Ерёмина Т.Н., Жукова А.А., Зайцев В.А., Зиновьева А.Ю., Ивинский Д.П., Илюшина Л.А., Катаев В.Б., Кедрова Г.Е., Кибрик А.Е., Клинг О.А., Клобукова Л.П., Клюева Е.В., Кобозева И.М., Ковпик В.А., Комова Т.А., Конурбаев М.Э., Кормилов С.И., Коровин В.Л., Кортава Т.В., Косарик М.А., Красильникова Л.В., Кротова Д.В., Крупчанов А.Л., Кузнецов С.Н., Кукушкина О.В., Леденев А.В., Линь Ц., Ляпидевская Н.С., Маркова Е.Б., Мин Ц., Михайлова М.В., Назарова Т.Б., Нецецкая М.Г., Николенко Е.Ю., Ничипоров И.Б., Оболенская Ю.Л., Пауткин А.А., Певак Е.А., Петровская Н.В., Ранчин А.М., Ремнёва М.Л., Ремнёва М.Л., Рожкова Г.И., Рябова А.И., Савельев В.С., Сартори Е.А., Сквайрс Е.Р., Скорвид С.С., Слесарева И.П., Солопов А.И., Татевосов С.Г., Тахо-Годи Е.А., Толмачев В.М., Тресорукова И.В., Тэн И.И., Уварова Л.Ю., Уржа А.В., Филатов А.В., Филичева Н.И., Фролова О.Е., Цыбенко Е.З., Чекалина Е.М., Чернец Л.В., Чижова Л.А., Шешкен А.Г., Шувалова С.А., Ялчын А.