Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2009 д.б.н. Регуляция дифференцировки клеток трансгенными нейротрофическими факторами

Результаты деятельности

Соавторы: Копылов А.М., ревищин а.в., Ревищин А.В., Завьялова Е.Г., Головин А.В., Полетаева И.И., Антипова О.М., Перепелкина О.В., Самойленкова Н.С., Павлова С.А., Пронин И.Н., Савченко Е.А., Пантелеев Д.Ю., Рыбалкина Е.Ю., Panteleev D., Дрозд С.Ф., Зарайский Е.И., Потапов А.А., Голанов А.В., Лощенов В.Б., Антипина Н.А., Бочаров Е.В., Карпова Р.В., Ковальзон В.М., Сдобникова Л.Е., Сдобникова С.В., Беляшова А.С., Бочарова О.А., Гольбин Д.А., Камалов А.А., Лильп И.Г., Огиенко Н.А., Охоботов Д.А., Савельева Т.А., Усачев Д.Ю., Федотова И.Б., Шамадыкова Д.В., Reshetnikov R., Горяйнов С.А., Кучеряну В.Г., Николаева А.А., Mudrik N., Бастраков А.И., Бизяева А.А., Гурина О.И., Моисеенко В.Л., Плотников Е.Ю., Пустогаров Н.А., Ушакова Н.А., Чехонин И.В., Амбарян А.В., Баталов А.И., Бутовская П.Р., Данилов Г.В., Зверева М.Э., Калинина Н.И., Кошлань И.В., Лапшева Е.Н., Легатова В.А., Мерцалов И.Б., Мудрик Е.С., Павлов Д.С., Парфёнова Е.В., Полтавцева Р.А., Рыжова М.В., Сабурина И.Н., Сухих Г.Т., Чернышева А.А., Шугай С.В., Юминова А.В., Maklygina Y.S., Romanishkin I.D., Solius G., Арутюнян А.М., Ашапкин В.В., Вергун А.А., Гаврилова Н.А., Гельперина С.Э., Дрозд Н.Н., Захарова Л.Г., Иванов Б.М., Казеев И.В., Калинина Т.Б., Кирпатовский В.И., Косырькова А.В., Кошлань Н.А., Николаев Г.М., Рубина К.А., Савчик Е.Ю., Садова А.А., Соловьёв Ю.П., Сурина Н.М., Тарасова А.Ю., Тарасова А.Ю., Ташлицкий В.Н., Уткина М.В., Цуканова Т.В., Черепанов С.А., Шифрин М.А., Шишкина Л.В., Шкарубо А.Н., Яковлева К.А., Brylev V.A., Garbuz D.G., Kalinnikov Y.K., Khalanskiĭ A., Reshetnikov R.V., SKOBELTSIN A.S., Shamadykova D., Turashev A.D., Turchaninov T., Аксёнов А.А., Алексеева А.И., Бабий А.В., Беляев А.Ю., Берзин Р.Г., Дорохов В.Б., Жуков В.Ю., Кобяков Г.Л., Колокольцова Т.Д., Корочкина А.Л., Кошелева Н.В., Курицина, Кутузова Н.М., Лищенко О.С., Лопатина Т.Е., Макаров В.А., Мартиросян И.А., Матвеев В.Б., Нагаев И.Ю., Нерадовский А.В., Овечкина А.В., Огурцова А.А., Осипова Н.С., Оспанов А.Е., Охлопков В.А., Охотин В.Е., Писарев Э.К., Плескачева М.Г., Подопригора А.Е., Пулин А.А., Решетников Р.В., Рысков А.П., Савельева Т.А., Сапожникова К.А., Силантьев А.С., Синельников М.Е., Слиман Я.А., Смирнов Г.Ю., Сысоева В.Ю., Тимошенко Т.В., Ткачук В.А., Трунин Ю.Ю., Фаб Л.В., Чернов И.В., Чернышов К.А., Чехонин В.П., Чулкова С.В., Чёлушкин Д.М., Шкарубо М.А., Якупова З.Ф., Alekseeva A.I., Babij A.V., Babiy A., Balk S., Bantysh O.B., Belykh E., Bezirganyan K.B., Boyarshinova O.S., Braner S., Danilenko V.N., Davtyan T.K., Dolgikh V.V., Efremov E.A., Galoian A.A., Galoyan N.A., Gavrilova N.E., Kassian A., Katayev E., Kirpatovskii V.I., Korshun V.A., Kozlova A.A., Kupriyanova N.S., Lagunin A.A., Limborskaya S.A., Manolov A., Marsova M., Modh H., Nagpal S., Odorskaya M., Orlova E.V., Poltavtseva R.A., Popov K.I., RYABOVA A.V., Ryabova A.V., Ryskov A.P., Shadrina M., Shilova O.V., Slominskii P.A., Spallone A., Ugryumov M.V., Velichko A.J., Velichko A.J., Wacker M.G., Widmalm G., Абсалямова О.В., Агаммедов М.Б., Агапов И.И., Агапова О.И., Алексей Е.П., Алиева А.М., Андреева Л.А., Антипова Т.А., Аристов А.А., Арутюнов А.В., Арутюнян А.С., Баженова н.в., Бакеева Л.Е., Балабаньян В.Ю., Балахонов А.Б., Белов А.И., Белов А.В., Беренбейн M., Боброва М.М., Борзенок С.А., Бредихин А.М., Брылёв В.А., Будько А.П., Буклина С.Б., Бывальцев В.А., Верин А.Д., Верютин Д.А., ГОРДЕЙЧУК И.В., Галкин М.В., Галстян С.А., Гасанов Т.Н., Головин А.А., Гольдберг М.Ф., Грабовенко Ф.И., Гудашева Т.А., Деревнина К.В., Долгих В.В., Елена А.П., Ефимов А.И., Ефремов Е.А., Жогин В.А., Завалко И.М., Залевский А.О., Захарова Л.И., Зеленков П.В., Золотова С.В., Зорина З.А., Зубова И.В., Ильин В.А., Каленник О.В., Калинин П.Л., Камагуров С.Д., Камалов Сухих А.А., Карагяур М.Н., Кардашова К.Ш., Киреев И.И., Кирюшин А.А., Кисиль О.В., Клинов Д.В., Ковшова Т.С., Козлова А.А., Колбина Л.М., Колесникова В., Колесникова В.А., Коломин Т.А., Коновалов Н.А., Корочкин Л.И., Косоруков В.С., Костюченко В.В., Котин П.А., Котова О.В., Куделькина В.В., Кудрявцев Ю.В., Куприянова Н.С., Курако Т.А., Кушлинский Н.Е., Ломоносов К.М., Лощенов В.Б., Макарова В.Д., Максименко О.О., Малиновская Ю.А., Маркова-Гурская Е.Г., Мартынов Б.В., Маряшев С.А., Махотин С.В., Мерцалова М.П., Митрофанов А.А., Моисеева Н.И., Моисеенко Л.С., Мурашова Е.В., Муркин Е., Мясоедов Н.Ф., Нечволодов К.К., Огудина Г.Н., Осинов И.К., Осокина А.С., Островский Д.С., Ощепков М.С., Ощепков А.С., Пицхелаури Д.И., Погорелова Л.В., Полуэктова Е.У., Поляков В.Ю., Поройков В.В., Пронина Т.С., Протопопова А.Д., Пыжик Е.В., Пятигорская Н.В., Раменская Г.В., Редчук А.С., Реутов В.П., Рысков А.П., Рябова А.В., Рябова А.А., Савченко Е.А., Савченко Е.В., Сафонова Л.А., Свистов Д.В., Серова Н.К., Силонов В.М., Скобелкин В.Н., Смирнова И.Г., Снигирева Г.П., Соложенцева К.Д., Сосновцева А.О., Ставровская А.А., Стамбольский Д.В., Старовойтов Д.В., Стилиди И.С., Столярова А.В., Сурнина З.В., Сусова О.Ю., Терешкина О.И., Тесла Е.А., Титенко О.В., Ткаченко С.В., Тягунова Е.Е., Украинцева Ю.В., Устинов Н.Б., ФРОЛОВА С.Ю., Филатова В.С., Филатова Е.Ю., Филимонов Д.А., Хренова М.Г., Шевченко В.П., Шевченко В.Е., Шевченко В.П., Шевченко О.П., Шилова Г.В., Широков В.А., Шульц Е.И., Щербатова Е.В., Яновский Ю.Г., варзин а.в.