Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1988 д.г.н. Природные и техногенные потоки углеводородов в географической оболочке

Результаты деятельности

Соавторы: Геннадиев А.Н., Ковач Р.Г., Чернянский С.С., Алексеева Т.А., Смирнова М.А., Жидкин А.П., Кошовский Т.С., Флоровская В.Н., Хлынина Н.И., Голованов Д.Л., Касимов Н.С., Оглобина А.И., Раменская М.Е., Глазовская М.А., Дорохова М.Ф., Алябина И.О., Богданова М.Д., Митенко Г.В., Пузанова Т.А., Губерман Ш.А., Исмаилов Н.М., Присяжная А.А., Хрисанов В.Р., Khlynina N.I., Гептнер А.Р., Никифорова Е.М., Снакин В.В., Цибарт А.С., Герасимова М.И., Завгородняя Ю.А., Козин И.С., Лычагин М.Ю., Мотузова Г.В., Сахаров Г.Н., Солдатов М.С., Тикунов В.С., Урусевская И.С., Хлынина А.В., Барсова Н.Ю., Бирюков М.В., Гладкевич Г.И., Глазовская Т.Г., Горячкин С.В., Дорофеюк Н.И., Евдокимова А.К., Краснопеева А.А., Петровская (Киселёва) А.Ю., Тогоо Г., Тульская Н.И., Ундрал Г., Черешня О.Ю., Январева Л.Ф., Cоина В.С., Okorokov A.I., Александровский А.Л., Бадина С.В., Бирюкова О.Н., Вандышева Н.М., Ващенкова Е.Н., Величко А.А., Вшивцев В.А., Вылегжанин А.Г., Гаврилова И.П., Гаранкина Е.В., Глазовский А.Ф., Гуров А.Ф., Ельчанинов А.В., Емельянова Л.Г., Колдобская Н.А., Коротков Л.А., Кошелева Н.Е., Кречетов П.П., Мартыненко И.А., Мартынюк К.Н., Микляева И.М., Оглоблина А.И., Огородов С.А., Огуреева Г.Н., Перетокин С.А., Сависько И.С., Сирин А.А., Сорокина В.Н., Троицкая Т.А., Цымбарович П.Р., Чернова О.В., Чуженькова В.А., Шаманаев А.Ю., Khozin I., Richter B., Аджиев А.Х., Бабурин В.Л., Барталев С.А., Беккиев М.Ю., Белоусов С.К., Божилина Е.А., Болысов С.И., Бочарников М.В., Боярский П.В., Бронникова В.К., Власов Д.В., Вомперский С.Э., Геннадиев А., Гиппиус Ф.Н., Глазов Д.М., Губанов М.Н., Деева Н.Ф., Добровольский Г.В., Добролюбов С.А., Жулева Е.В., ЗАИКАНОВА И.Н., Золотова Т.И., Казьмин М.А., Карпова Е.А., Карпович Л.Л., Каштанов А.Н., Кожин М.Н., Корытный Л.М., Котляков В.М., Кравцова В.И., Кудеяров В.Н., Кузнецов М.С., Курбатова И.Е., Курганова И.Н., Кучменова И.И., Левик Л.Ю., Максимов Ю.И., Маречек М.С., Мизин И., Михайлов С.И., Москвитина Е.Н., Никитин Е.Д., Нокелайнен Т.С., Осетров А.Е., Певнев А.К., Попов П.Д., Разумова Н.В., Ранцман Е.Я., Романовская М.А., Рубанов И.Н., Румянцев В.Ю., Селиверстов Ю.Г., Сетов Н.Р., Солина Е.И., Солнцева Н.П., Степанов И.В., Сурнин Д.В., Тальская Н.Н., Теплицкая Т.А., Тимофеев И.В., Тутубалина О.В., Уломов В.И., Фатхи М.О., Фузеина Ю.Н., Чернова Т.Г., Чубарова Н.Е., Шагин С.И., Шевчук А.В., Шик М.М., Шурубор Е.И., Якушев B.C., Amarjargal B., Andreev A.V., Ariunbold E., Baasanjorj Y., Batbayar B., Batkhishig O., Batnyam T., Batsuur R., Beket U., Boldbaatar S., Buyan-Orshikh C., Chernenko A., Chernyshev E.A., Chogniy O., Dashnyam B., Dedkov V.P., Dorjgotov D., Dorjsuren D., Dugermaa D., Dulamtsern S., Dulmaa А., Enkhjargal D., Enkhtaivan D., Erdenetuya M., Etminus A.B., Fonn, Galant Y.B., Ganbaatar O., Gorbachev V.N., Hishigdorj D., Jargalsaikhan L., Kalibernova N.M., Khadbaatar S., Khlynina A.V., Korostelev Y.V., Lkhagvasuren B., MARKELOV N., Manibazar N., Mashyanov N.R., Monkhbayar S., Myagmartseren P., Narangerel S., Novikhin A., Nyamkhuu M., Nyamsambuu N., Odbayar T., Ogar N.P., Plehanov A., RAKCHEEV A., Rosolovskaya S.V., Safronova I.R., Sainbuyan B., Sarantuya N., Tsedendash G., Tserevsambuu S., Tsybikdorzhiev T.T., Tsybzhitov T.K., Tulgat R., Tuvshintogs B., Udvaltsetseg G., Vilchevskaya E.V., Volkova E.A., Vostokova E.A., Zolzaya A., Zoyo D., kolesnikov o.m., Авессаломова И.А., Аветов Н.А., Агапитов Д.И., Александрова Е.В., Алексеенко А.В., Алексеенко В.А., Алтынов А.И., Алтынов А.Е., Амелина Т.В., Ананко Т.В., Артемьева Т.И., Асадулин Э.Э., Асеева Е.Н., БОГОЯВЛЕНСКИЙ В.И., БРЫКСЕНКОВ А.А., Бажа С.Н., Баженова О.К., Балабко П.Н., Бардышев И.И., Басхаева Т.Г., Батнасан Н., Баясгалан Д., Белик А.Д., Белякова Т.М., Бердников Н.М., Бермешев М.В., Билибина Н.А., Битюкова В.Р., Блошкина Е.В., Бобылев С.Н., Богатырев Л.Г., Богоявленский В.И., Богоявленский И.В., Борисенко Е.Н., Борисова О.К., Брандлер О.В., Бредихин А.В., Бредихин С., Бровко Е.А., Брыксенков А.А., Бугарь Н.Ю., Бурлин Ю.К., Быкова Е.П., Быховец С.С., Вакуловский С.М., Васильевская В.Д., Величкин В.И., Вергун А.П., Веремеева А.А., Верещака Т.В., Вершковская О.В., Владыченский А.С., Воробьева Т.А., Востокова Л.Б., ГОМОЗОВ О.А., ГОРЕВАЛОВА А.А., Ганболд Э., Гептнер А.Р., Глазов П.М., Гласко М.П., Гласко М.П., Гласко М.П., Голубчиков Ю.Н., Гомозов О.А., Горевалова А.А., Горячко М.Д., Гравис А.Г., Градусов Б.П., Грачева Р.Г., Гребенец В.И., Грибок М.В., Грибченко Ю.Н., Грубов В.И., Груздев А.И., Губанов И.А., Губин С.В., Гунин П.Д., Гуня А.Н., Гусева А.Н., Данжалова Е.В., Данилевский О.В., Даньшин А.И., Даш Д., Дгебуадзе Ю.Ю., Демидов В.В., Демин В.В., Дикарева Т.В., Диков Ю.П., Дмитриев П.П., Дмитриевский А.Н., Дробышев Ю.И., Дубинин Е.П., Дугаржав Ч., Дымент Л.Н., Дымов В.Г., ЕВСЮТИН Р.Г., ЕРЁМИНА С.В., Евсеев А.В., Евстифеев Ю.Г., Евсютин Р.Г., Емельянов М.С., Ерёмченко Е.Н., Есафова Е.Н., Жидкина З.А., Жиров, Заиканов В.Г., Замотаев И.В., Захаров Ю.С., Зборищук Ю.Н., Зеленцов М.В., Игнатов Е.И., Ильин В.А., Имшенник Е.В., Имшенник Е.В., КИРЕЙЧЕНКО В.В., Кадетов Н.Г., Казанцева Т.И., Кайданова О.В., Калачникова И.Г., Кан Ф.С., Карамышева, Каримова Т.Ю., Карклин В.П., Карманов И.И., Карпов Г.А., Карпова Е.А., Керженцева В.В., Кирейченко В.В., Кириллов П.Л., Киселева Н.М., Кобенко Ю.В., Ковалева Н.О., Кожухарь А.Ю., Козин С.А., Колесникова В.М., Концов С.В., Конюшков Д.Е., Корляков И., Королев М.Ю., Коротков И.А., Котова Т.В., Краснощеков Ю.Н., Красовская Т.М., Краюхин А.Н., Краюхин А.Н., Кривов С.В., Круглова С.А., Кудерина Т.М., Кузнецов А.В., Кульнев А.С., Куртеев В.В., Куртеев В.В., Куст Г.С., Кучеров В.Г., ЛОБЗЕНЕВ В.Н., ЛОШКАРЕВ П.А., Лаверов Н.П., Лаврентьев И.И., Латыпова Д., Лебедева М.П., Лим В.Д., Лисицын А.П., Лобанов А.А., Лобзенев В.Н., Лошкарев П.А., Макарова М.Г., Маликова О.В., Малхазова С.М., Мальковский В.И., Мандахбаяр Ж., Маркова (Котова) О.И., Мартынов А.С., Мартынов А.Я., Матюшкин Е.Н., Махмудов Т.А., Махмутов Т.А., Машьянов Н.Р., Минаева Т.Ю., Минакова Т.Б., Миронова В.А., Мирошников А.Ю., Митькиных Н.С., Митькиных Н.С., Михайлов И.С., Моисеев Б.Н., Муравьев А.Я., Мучник Е.Э., Наранбаатар Г., Наука Раменская М.Е., Оборин А.А., Оглезнев А.К., Олсон К.Р., Орлов Д.С., Оюнгерел Д., Панкова Е.И., Парамонова А.А., Патак А.В., Перов В.Ф., Петухов И.А., Пивоваров Д.Е., Платов Г.А., Погожева Е.А., Под ред Геннадиева А.Н., Подтяжкин О.И., Поярков А.Д., Припутина И.В., Прищепа А.В., Прокофьева Т.В., Проскуряков Ю.В., Радзиминский П.З., Расторгуев А.А., Рачковская Е.И., Решоткин О.В., Росоловская С.В., Рухович Д.И., СЕМЁНОВА О.В., СОЛОВЬЁВА Г.Д., Саандарь М., Савернюк Е.А., Самойлова Г.С., Самонова О.А., Самсонов Д.А., Санчир Ч., Сапожников П.М., Сафронов С.Г., Сахаров А.С., Севастьянов Д.В., Семенков И.Н., Семиколенных А.А., Скулкин В.С., Славко В.Д., Славко В.Д., Смоляницкий В.М., Соколова Т.А., Сорокина Н.П., Сорокина О.И., Сороковиков В.А., Сосновский А.В., Суров А.В., Суслова С.Б., Сысуев В.В., Сычев В.Г., Тараконовский А.А., Тарасов М.К., Таргульян В.О., Терская Е.В., Терский П.Н., Тимофеев Д.Ю., Титов Ю.В., Тихонравова П.И., Торопов П.А., Тузов Ф.К., Тумель Н.В., Туюкина Т.Ю., УВАРОВ Д.Д., Убугунов Л.Л., Убугунова В.И., Урбанавичюс Г.П., Усачева А.А., Федоров К.Н., Федорова Т.И., Федосов В.Э., Феоктистова Н.Ю., Фильчук К.В., Хакимов Ф.И., Хитири Г.Ш., Храмцов В.Н., Хромова Т.Е., Хруцкий В.С., Худяков О.И., Хуснетдинова Т.И., Цогтжаргал Г., ЧЕРНОГУЗОВ С.А., Чалов С.Р., Чередникова Ю.С., Черницова О.В., Черногузов С.А., Черноморец С.С., Шапиро М.Б., Шартова Н.В., Шарый П.А., Шарый П.А., Шилова И.И., Шинкарева Г.Л., Шоба С.А., Энх-Амгалан С., Ю А.С., Юрин В.О., Юрковская Т.К., Яблоков В.М., Якунин Г.Н.