Область научных интересов

Образование

  • 2022 стажировка Нижне-Свирский заповедник (Россия)
  • 2018 стажировка Русское общество сохранения и изучения птиц (Россия)
  • 2018 стажировка Русское общество сохранения и изучения птиц (Россия)
  • 2016 стажировка Ивановский государвственный университет (Россия)
  • 2003 к.б.н. Экология морской свободноживущей нематоды Metachromadora (Chromadoropsis) vivipara (De Man 1907) в Белом море

Результаты деятельности

Соавторы: Воронов Д.А., Пацаева С.В., Жильцова А.А., Мардашова М.В., Харчева А.В., Саввичев А.С., Фролова Н.Л., Лосюк Г.Н., Кокрятская Н.М., Косенков А.В., Лунина О.Н., Пантюлин А.Н., Емельянцев П.С., Ефимова Л.Е., Изъюров И.В., Кокрятская Н.М., Лабунская Е.А., Крылова М.А., Горшкова О.М., Маторин Д.Н., Тодоренко Д.А., Зубакин В.А., Меньшенина Л.Л., Горленко В.М., Ефимов В.А., Василенко А.Н., Виноградов Д.С., Радченко И.Г., Белевич Т.А., Ерёмкин Г.С., Воронов Д.А., Иванова Д.А., Соколовская Ю.Г., Липилина И.А., Морковин А.А., Филиппова О.А., Цетлин А.Б., Балабин Ф.А., Пегова А.Н., Хунджуа Д.А., Чесунов А.В., Шамин М.С., Шекарова О.Н., Шорников В.С., Demidenko N.A., Буданцева Н.А., Быкова Е.А., Васильчук Ю.К., Воронова А.Д., Демиденко Н.А., Конюхов Н.Б., Поповкина А.Б., Рымарь В.В., Чижова Ю.Н., Веслополова Е.Ф., Калмацкая О.А., Летарова М.А., Лялин И.И., Мищенко А.Л., Тиунов Н.А., Чевель К.А., Бащинская С.В., Бондарева Н.А., Ильченко С.А., Лаптинский К.А., Лобышев В.И., Мелихова Е.В., Милютина И.А., Никонорова М.Е., Павлов В.И., Павлушкин А.В., Репкина Т.Ю., Самсонов Т.Е., Спиридонов В.А., Супранкова Н.А., Харитонов Д.А., Шилова О.С., Plotnikov A., Авилова К.В., Вахрамеева Е.А., Гринченко О.С., Зубакин В.А., Калякина Н.М., Луговой Н.Н., Миндолина Ю.В., Мищенко В.Н., Свиридова Т.В., Скачков С.А., Смиренский С.М., Соболев Н.А., Соловьев М.Ю., Стрелков П.П., Шварц Е.А., Энтин А.Л., Белова Е.В., Беляев Б.М., Бубнова Е.Н., Варламов С.А., Виноградова Н.Г., Волков С.В., Волович Н.М., Гармаева С.Б., Горячев С.Н., Григорьева А.А., Груздев Д.С., Губина Л.Н., Заикин А.В., Кадников В.В., Калякин М.В., Клинов А.П., Кручинин И.В., Кулыгина Н., Леонтьев П.А., Летаров А.В., Локтева В.А., Любимова К.А., Мамедова Д.Ф., Мещанкин А.В., Мокиевский В.О., Несмеянова Е.С., Николаева Н.Г., Панфилова И.М., Плотников А.О., Репкина Т.Ю., Романенко Ф.А., Русанов И.И., Северова Е.Э., Селиванова Е.А., Спирихина Л.Н., Суханова О.В., Федюк М.Л., Чергинцев Д.А., Чернова И.А., Шамина К.Ю., Шведко М.А., Шевченко В.П., Babenko V.V., Isaeva O.N., Ivanovsky K., Khlopko Y., Mauquoy D., Meshchankin A.V., Payne R.J., Proensa G.A., Ravinsky D., Voloshina O.N., Бабешко К.В., Братковская Л.Б., Бувалый С.Е., Будько Д.Ф., Буйволов Ю.А., Булай В.Г., Васильчук А.К., Вишневская А.И., Власова С.Н., Галыш А.А., Глаголева Е.С., Диментова Е.А., Дьякова А.Р., Еланская А.С., Зазовская Э.П., Каллистова А.Ю., Ковальковский С.Ю., Кублицкий Ю.А., Кузнецов Б.Б., Куркина И.И., Лисицын А.П., Лунькова М.К., Мазей Н.Г., Мазей Ю.А., Малавенда С.С., Миклин Н.А., Могильнер А.А., Нагаева А.С., Никулина Т.В., Пахлеванова М.Б., Пименов Н.В., Прудковский А.А., Сазонов А.А., Салдаев Д.А., Смирнова С.Л., Терская Е.В., Фатюнина Ю.А., Цыганов А.Н., Чекулаева Е.Ю., Шкурко А.В., Южаков В.И., Янковский Д.А., Beletskii A.B., Gałka M., Izyurov I.V., Karpychev V.V., Konyukhov N.B., Ktitorov P., Russo B.Y., Абрамова М.С., Авдеев В.П., Агафонов И., Азаров А., Аксенова В.А., Аландаренко Е.М., Алёшин В.В., Аминов Н.С., Анисимов M.Н., Анисина А.А., Артюхин Ю.Б., Асанов Г.С., Афентьева Д., Ашитко А., Баскаев А.А., Блохин Ю.Ю., Братчикова Ю.А., Брохович Е.Н., Букреев С.А., Буряк А.Ю., Варламов А.Е., Веслополова Е.Ф., Волков П.А., Волцит О.В., Воробьева Е.С., Гаврило М.В., Гайсин В.А., Герасимов Ю.Н., Герасимова О.В., Глызин Д.А., Горин С.Л., Гороховский К.Ю., Григорьев В.А., Григорян И.В., Грудинская В.А., Демина Л.Л., Дровянникова Д., Ермолаев Н.А., Ермохин Д.А., Жадан А.Э., Железная Е.Л., Житина Л.С., Иванов М.В., Ильяш Л.В., Илюшин Е.А., Казакова М.А., Карнаухов В.К., Карпычев В.В., Кенсовский И.А., Килина А., Кириллов Д.А., Ковалёв К.И., Кокрятская Н.М., Колбасова Г.Д., Конева У.А., Коношенкова А.О., Конторщиков В.В., Кравцов И.Д., Краснов Ю.В., Крейндлин М.Л., Кузнецов В.А., Кузнецова А.Д., Кузнеченко И.А., Кузьмин Н.А., Куранова Г.А., Кущенко Ю., Лаппо Е.Г., Лапшина К.К., Ломов В.А., Лосюк Г.Н., Лунина Н.А., Лыков Е.Л., Макаров А.В., Малышкина Р.А., Мастеров В.Б., Матерова Т.А., Мироненко А.А., Мищенко А.Л., Муртазина А.Р., Неретина Т.В., Нехорошева Ю.Е., Никулин В.А., Норин П.М., Пархаева А.П., Подчезерцева С.Б., Пойменова Т.А., Полежанкина П.Г., Полунина Ю.Ю., Равин Н.В., Репина И.А., Рогатых Т.А., Романова У.А., Ростанец Д.В., Рудовский В.С., Савинецкая Л.Е., Савинецкая Л.Е., Семенцова М.В., Семин В.Л., Сенин И.М., Сергиенко Л.А., Сказина М.А., Смахтина А.В., Смирнов А., Смоленцева Д., Соловьева С.С., Стародымова Д.П., Стогов И.И., Сузина Н.Е., Султанахметов Г.С., Сусличенко И.С., Татаринова Е.О., Татаркина П.П., Телегина А.А., Телегина Е.А., Тиунова М., Уколов И.И., Фокин С.Ю., Фрейдкин М.П., Харитонов С.П., Хилькевич Г.В., Чеканов К.А., Шапина О.С., Шапоренко С.И., Шевченко В.П., Шипилова П.А., Щербаков А.В., Юрьев А.И., Яковлева Е.Ю., Яковлева О.В., Якушев Н.Н., Якушева А.А., Ястребов И.А., Aphentyeva A., Belenkova V.V., Belik A.A., Belyaev N.A., Boldyreva D.I., Buvaly S.E., Dedyk M.L., Dobrydneva L.V., Dylyuk S., Frantzen B., Ganusevich S., Gaynanova R., Gałka M., Grigoriev V., Günther M., Hoi N.D., Ignatenko M., Khlopko Y., Koziaeva V.V., Kreindlin M.L., Krutkina M.S., Krylova M.A., Kuptsova A.D., Kuznetsov V.A., Macfarlane T.D., Mindolina Y., Movchan E., Nikolaeva N., Peláez Andrés A.I., Polyakova N., Popov S.S., Prosenkov A., Ravin N.V., Rudall P.J., Selivanova Е., Shevchenko V., Sigalevich P.A., Sigalevich P., Solntseva Y., Tabachnik K.R., Titova K.V., Trubetskaya O.E., Vishnevskiy E., Volovich N.M., Winde F., Zakharova E.E., Ёлкина А.С., Аверчева О.В., Альмендингер А.Р., Аляутдинов А.Р., Андреева Е.И., Антоновская К.А., Антоновский Т.Р., Арчаков А.Ю., Ахатов Е.А., Бабушкина К.О., Баранов И.А., Баслеров Р.В., Басова Л.А., Беленковa В.В., Беме И.Р., Беэр Т.Л., Бизина Е.В., Богомолов М.А., Бородин О.В., Бурнашов Е.М., Бурский О.В., Бушмин Д.М., Веслополовa Е.Ф., Власенко С.А., Войнова И., Володина Е.В., Волошина О.Н., Воронов Д.А., Воропаева И.С., Гаврилов В.В., Гагарина А В., Гантман Ю.В., Гаранина С.А., Генельт-Яновский Е.А., Герасимов К.Б., Гогоберидзе Г.Г., Голдин С.В., Голдин С В., Гринфельдт Ю.С., Гришин В.И., Гришина Д.Ю., Груздев Д.С., Гулин M.Б., Гуляев М.В., Гусев А.В., Давыдов Д.В., Давыдов Д.В., Дадыкин И.А., Двоеглазова Н.В., Демиденко Н.А., Демиденко Н.А., Демиденко Н.А., Джамирзоев Г.С., Джелали П А., Добромыслов И.Е., Добрыднева Л.В., Долматова М.С., Домнин Д.А., Дугина И.О., Дунаева И.М., Дупляков А.В., Ежов А.В., Ермолаев Н.А., Есюкова Е.Е., Загайнов А.В., Закаржаева П.Н., Закусин С.В., Замесова Е.Ю., Замятин Д.О., Зарецкая Н.Е., Зарубина М.А., Зимина В.Р., Зиновьев А.В., Иванов М В., Иванова Т С., Игнатенко М.Е., Игнатов А.И., Иерусалимский Н.В., Ильина Т.А., Исаев С.В., Исаченко А.И., Кадетов Н.Г., Кадетова А.А., КалмацкаяОлеся А., Кан М.П., Капацинская А.А., Карасева А.Ю., Касимов Н.С., Каспарсон А.А., Киселев А.Д., Климов К.А., Клоков К.Б., Ковинька Т., Кожин М.Н., Кокорин А.И., Колганова Т.В., Колеватов В.А., Кольцов Д.Б., Коновалов Д.Д., Коновалова Т.В., КоноваловаТ В., Коныгин М., Коппель Л.А., Корзинин Д.В., Корсакова О.П., Косевич И.А., Костин А.Б., Котик А.А., Кочнев А.А., Кошевой Д.В., Кошкин А.Н., Крамарева Л.Л., Кроленко В.И., Крупинова Е.С., Крупская В.В., Кублицкий Ю.А., Кудрявцев Н.В., Кулакова А.А., Кулангиев А.О., Лангуева Г.А., Лапашина А.С., Лашманов Ф.И., Леденев П.В., Леонтьев П.А., Лисицын А.П., Лисицын А.П., Лихачева Г.В., Лобарев С.А., Логачёва М.Д., Логвиненко А.Д., Лохман Ю.В., Лупачик В.В., Мaйборода А.Д., Майборода А.Д., Марданов А.В., Маркина Н.В., Марченко Ю.Т., Михлина А.Л., Михневич Ю.И., Мовчан Е А., Морозов В.В., Мурашко О.В., Найда Е.М., Наумова Ю.О., Недолужко А.В., Неронов В.В., Никитина О.И., Николаев С.Н., Николайчук Д.И., Олексенко А.И., Пакусина А.П., Парфей-Карпович О.А., Пархаев П.Ю., Пахлеванова П., Пеллинен В.А., Платонова Т.П., Подолян А.О., Полищук Л.В., Полухин А.А., Полюдченков И.П., Полякова Н В., Попов С.С., Поромов А.А., Потанский В.Г., Поторочин Е., Поторочин Е.О., Преображенская Е.С., Птушенко В.В., Раковская А.А., Розенфельд С.Б., Романов А.А., Романов А.А., Руднева Е.В., Румянцева Е.А., Рыбалко А.Е., Рыбченко А.А., Рыженков В.А., Савишкина Ю.С., Самойлова М.В., Сапунков Н.Э., Сапункова Н.Ю., Свечинский Ю.Б., Сидоченко Н.Д., Симаков К.В., Синицына О.И., Смирнова Е.В., Соколов Д.Д., Солнцева Ю., Стопалова О.А., Стрелков П.П., Суслина А.Г., Суханова О.В., Сыроечковский Е.Е., Сыроечковский Е.Е., Табачник А.К., Татаркина П.П., Тепкина А.В., Теплякова А.Д., Терский П.Н., Титова К.В., Токарев И.В., Токарев М.Ю., Трубецкой О.А., Трутнева Н.В., Тюрина Т.М., Улахович О.С., Уразаева А.О., Фаев К.К., Фатхи М.О., Федорищев П.А., Федорищева Е.П., Федосеева О.В., Фенюк Б.А., Филиппов А.С., Филиппов А.С., Филькова А.А., Хворостова А.Д., Хижнякова А.С., Хромов А.А., Цуканова К., Чебанова М.К., Чубаренко Б.В., Чубаренко И.П., Чурбанов Д.В., Шемякин Е.В., Шерементьев И.А., Широкова В.А., Шишкина Е., Шкляревич Г.А., Шредерс М.А., Штарев Р.Ф., Шунатова Н.Н., Шунатова Н Н., Шушкевич Ю.И., Щербаченко Е.В., Щукин И.И., Яницкая Т.О., ахлеванова У., попрядухин а.а.