Область научных интересов

Образование

  • 1994 к.г.н. Геохимия пустынно – тугайных ландшафтов (на примере заповедника «Тигровая балка»)

Результаты деятельности

Соавторы: Касимов Н.С., Геннадиев А.Н., Ткаченко А.Н., Шинкарева Г.Л., Чалов С.Р., Касатенкова М.С., Kroonenberg S.B., Герасимова М.И., Горбунов А.К., Лабутина И.А., Пузанова Т.А., Ткаченко О.В., Балдина Е.А., Безбердая Л.А., Голованов Д.Л., Кошелева Н.Е., Крооненберг С.Б., Богданова М.Д., Власов Д.В., Самонова О.А., Jarsjö J., Thorslund J., Горбунова И.А., Евдокимова А.К., Ерина О.Н., Тарасов М.К., Hoogendoorn R.M., Kroonenberg S.B., Missiaen T., Winkels H.J., Завадский А.С., Пашкина М.П., Пиковский Ю.И., Черницова О.В., Янина Т.А., Ефимова Л.Е., Завадская М.П., Королев И.А., Кошовский Т.С., Кучеряева В.В., Промахова Е.В., Романченко А.О., Рябова Н.В., Соколов Д.И., Чичаева М.А., Karthe D., Levchenko O.V., Pietroń, Rajput V., Tarusova O.V., de Batist M., Гармаев Е.Ж., Дорофеюк Н.И., Ковач Р.Г., Козачук М.Н., Котвица (Билык) М.А., Лычагина Н.Ю., Льюмменс Е.О., Малыгин Е.В., Минкина Т.М., Невидомская Д.Г., Нури Г., Олефиренко Н.Л., Пискарева В.М., Слободян В.Ю., Терешина М.А., Тимофеев И.В., Тогоо Г., Ундрал Г., Alieva E., De L.J., Huseynov D., Lobkovski L.I., Oleg T., Suc J.P., Theuring P., Vonhof H., de Mol L., Алексеевский Н.И., Алексеевский Н.И., Алексеенко А.В., Бауэр Т.В., Белобров В.П., Болиховская Н.С., Буторин А.А., Гармаев Е.Ж., Глазов П.М., Головлев П.П., Гунин П.Д., Де Л.Я., Денисова И.С., Дубровская Т.В., Ефимов В.А., Завгородняя Ю.А., Замулина И.В., Копикова Л.П., Кривоносов Г.А., Максаковский Н.В., Манджиева С.С., Морейдо В.М., Поповичева О.Б., Русаков Г.В., Русанов Г.М., Свиточ А.А., Скулкин В.С., Суркова Г.В., Сысуев В.В., Тарусова О.В., Терский П.Н., Фролова Н.Л., Aida E., Akhtman Y., Alexey K., Beschetnikov V., Carl M.M., Deyev M.G., Dorjgotov D., Guliev I.S., Hartwig M., Hofmann J., Iliyecheva E., Jarsjö J., Josefin T., Koltermann K., Konstantinova E., Konstantinova E., Krivonosov G.A., Kucheryaeva V.V., Lychagina N.Y., Marin G., Menzel L., Mörth C., Nittrouer J., Olefirenko N.L., Popescu S., Priess J., Richards K., Rusakov G.V., Rusanov G.M., Sadikov A.L., Saltykova E.A., Schweitzer C., Simakova A.N., Suchkova S.N., Teresia W., Tesakov A.S., Van den B.K., Vasily P., Vera S., Verzbitski V., Wesselingh F.P., Wällstedt T., Авессаломова И.А., Айбулатов Д.Н., Александрова Е.В., Алексеенко В.А., Аляутдинов А.Р., Архипкин В.С., Асадулин Э.Э., Асеева Е.Н., Бабурин В.Л., Бадюков Д.Д., Базилова В.О., Байгушева В.С., Белозёрова М.И., Белякова Т.М., Бешенцев А.Н., Болысов С.И., Борисенко Е.Н., Борисова О.К., Бочарников М.В., Бредихин А.В., Буданцева Н.А., Бурачевская М.В., Варущенко А.И., Васильчук Ю.К., Величкин В.И., Вергун А.П., Вонхов Х.Б., Воробьева Т.А., Гаврилова И.П., Гаранюшкин М.Н., Гасангаджиева А.Г., Глухова Е.В., Голубева Е.И., Голубева С.Г., Гончаров А.В., Горбунова и.А., Горелиц О.В., Горецкая А.Г., Горячкин С.В., Гречушникова М.Г., Давлатшоев Т., Даньшин А.И., Диков Ю.П., Добролюбов С.А., Доржготов Д., Дудникова Т.С., Евстигнеев В.М., Еременко Е.А., Ермакова Г.С., Жаксылыков Н.Б., Жидкин А.П., Замотаев И.В., Заяц Д.В., Зенгина Т.Ю., Игнатов Е.И., Исаченкова Л.Б., Кадетов Н.Г., Кайданова О.В., Кенжебаева А.Ж., Кириллов С.Н., Киселева С.В., Кислов А.В., Козин И.С., Кононов Ю.М., Константинов Е.А., Корляков И., Королева Е.Г., Коротаев В.Н., Косицкий А.Г., Кравцова В.И., Кречетов П.П., Кудерина Т.М., Латыпова Д., Леу Я.д., Лобжанидзе А.А., Ломаков О.И., Лукашов А.А., Лычагина А.В., Магрицкий Д.В., Макшаев Р.Р., Малхазов М.Ю., Малхазова С.М., Малыгин И.В., Мальковский В.И., Марголина И.Л., Марьинский В.В., Мирошников А.Ю., Михайлов В.Н., Морозова Т.Д., Мухин Г.Д., Мяло Е.Г., Наумов А.С., Никифорова Е.М., Николаев И.В., Огородов С.А., Огуреева Г.Н., Пакина А.А., Панышева К.М., Петрушина М.Н., Платонов М., Плигина С.Ф., Полонский В.Ф., Полякова С.А., Поповнин В.В., Поршева С.П., Пушкарева Н.А., Ретеюм К.Ф., Рогачёв С.В., Романенко Ф.А., Рубина Е.А., Руденко А.Ю., Рыжов А.В., Сазонов А.А., Самохин М.А., Сафьянов Г.А., Семенков И.Н., Семенов В.В., Семиколенных А.А., Семин В.Н., Скриптунов Н.А., Смирнова М.А., Солдатов М.С., Сорокина О.И., Суслова С.Б., Сушкова С.Н., Сыроешкин А.В., Терская Е.В., Тимирева С.Н., Титов В.В., Торопов П.А., Трошко К.А., Туюкина Т.Ю., Усачева А.А., Фролов П.Д., Цибарт А.С., Чернова Н.И., Чижова В.П., Чижова Ю.Н., Шальнова (Сорокина) О.И., Шахпендерян Е.А., Шипилова Л.М.