Три предисловия. Лоренс Стерн в советских изданиях 1930-х годовдоклад на конференции