Кинетика ассоциации наночастиц диоксида кремния с липосомамидоклад на конференции