Модели мира в реализме, модернизме, постмодернизмедоклад на конференции