Признаки преобразования золота Витватерсранддоклад на конференции